Menu

Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat

Het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (Common Wadden Sea Secretariat, CWSS) is de coördinerende instantie van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC). Het secretariaat werd in 1987 opgericht door de drie Waddenzeelanden Denemarken, Duitsland en Nederland en is gevestigd in Wilhelmshaven (Duitsland).

Het Secretariaat

  • coördineert, bevordert en ondersteunt de activiteiten van de Trilaterale Samenwerking;
  • is verantwoordelijk voor de voorbereiding en het opstellen van documenten voor ministersconferenties, vergaderingen van de Wadden Sea Board (WSB) en trilaterale werkgroepen;
  • verzamelt en evalueert informatie over monitoring, bescherming en de ecologische staat van de gehele Waddenzee;
  • is het centrale aanspreekpunt voor het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee;
  • produceert en publiceert rapporten van de Trilaterale Samenwerking;
  • betrekt het publiek bij de bescherming van het gehele Waddenzeegebied door middel van communicatie, bewustwording en natuureducatie.

Daarnaast is het CWSS het secretariaat van de Overeenkomst Zeehonden Waddenzee, de eerste regionale overeenkomst die onder auspiciën van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (CMS) werd gesloten. Sinds de inschrijving van de Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst, buigt het secretariaat zich bovendien over de verplichtingen die voortvloeien uit de UNESCO Werelderfgoed-conventie.

De wettelijke status, de functies en de regelgeving betreffende het CWSS zijn vastgelegd in de Administratieve Overeenkomst die gesloten werd tussen de Deense, Nederlandse en Duitse ministeries die verantwoordelijk zijn voor de Waddenzee. Elk ministerie neemt een derde van het budget voor het CWSS voor zijn rekening. De werktaal van de Trilaterale Samenwerking en het CWSS is Engels.


Ons team

Bernard Baerends

Secretaris, Hoofd van het Secretariaat
+49 4421 9108 12

Sascha Klöpper

Plaatsvervangend Secretaris, Monitoring en beoordeling, wetenschap en onderzoek
+49 4421 9108 14

Dr. Harald Marencic

Plaatsvervangend Secretaris, Werelderfgoed Waddenzee
+49 4421 9108 15

Annika Bostelmann

Medewerker Communicatie en Outreach
+49 4421 9108 19

Dr. Julia A. Busch

Programmamedewerker, Klimaatverandering, Ecosysteembeheer, Swimway
+49 4421 9108 13

Anja Domnick

Programmamedewerker, Trilaterale Samenwerking
+49 4421 9108 24

Dr. Soledad Luna

Projectmedewerker, Werelderfgoed Waddenzee Management Plan (SIMP)
+49 4421 9108 22

Dr. Kristine Meise

Programmamedewerker, Flyway en Biodiversiteit
+49 4421 9108 16

Cristina Nazzari

Projectmedewerker, Partnership Hub
+49 4421 9108 11

Heidi Bayer

Medewerker Financiën
+49 4421 9108 23

Bettina Oleksik

Medewerker Administratie
+49 4421 9108 17

Stefanie Fifelski

Medewerker Administratie en Financiën