Duurzame ontwikkeling

De natuur is voor het toerisme van onschatbare waarde en levert zowel op economisch als op sociaal vlak baten op. Om de vruchten te kunnen plukken van de Werelderfgoed-aanwijzing is het in het belang van bedrijven en lokale gemeenschappen om bij te dragen aan de bescherming en het behoud van de integriteit van het Wadden-ecosysteem. De Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC) zet zich in voor de versterking van wederzijds begrip en samenwerking tussen natuurbescherming en het bedrijfsleven. Onze invulling van duurzaam medegebruik is gebaseerd op de definitie in de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD) en vindt zijn weerklank in het Waddenzee Plan.

De overkoepelende beleidsdoelstelling is om de consistente en geïntegreerde trilaterale beheeraanpak voor het Wadden-ecosysteem verder te ontwikkelen. Deze aanpak is gebaseerd op de beschermingsstatus van de betreffende gebieden. Het betreft zowel het duurzame gebruik van het Werelderfgoed-gebied als aspecten van landschap, cultureel erfgoed en de integriteit van het gebied.


 

Duurzame groei

Het Interreg VB-project "Prowad Link - Protect & Prosper" heeft tot doel om de potentie van natuurgebieden te ontsluiten als stimulans voor de werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling. Met het oog daarop werken we samen met het midden- en kleinbedrijf (mkb) aan de ontwikkeling van de natuur als merk om voordelen te creëren voor zowel het mkb als het milieu. Partners in Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk die samenwerken met geïnteresseerde mkb-bedrijven, maken gebruik van het concept van de “natuur-bedrijf-voordeel-cyclus” om nieuwe duurzame producten en nieuw duurzaam aanbod te ontwikkelen.


 

Duurzaam toerisme

Als antwoord op het verzoek van het Werelderfgoed-comité werd, binnen het INTERREG IV B-project "PROWAD - Protect & Prosper", een trilaterale strategie voor "Duurzaam toerisme in de Waddenzee als Werelderfgoed-bestemming" ontwikkeld. Deze strategie is in 2014 door de Trilaterale Samenwerking goedgekeurd. De trilaterale strategie is ontwikkeld en wordt nu ook geïmplementeerd in samenwerking met stakeholders uit de toeristische sector in het Waddengebied. Hij heeft tot doel het bewustzijn te vergroten over de verplichting om de Uitzonderlijke Universele Waarde (OUV) van het gebied te beschermen, duurzaam toerisme te bevorderen en lokale gemeenschappen te dienen.

De uitvoering van de strategie wordt gecoördineerd en ondersteund door de werkgroep Duurzaam Toerisme Strategie (Task Group Sustainable Tourism Strategy, TG-STS) van de Wadden Sea Board. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van ministeries voor natuur, milieu en economie, natuurbeschermings-instanties, organisaties voor toerisme en marketing, en groene ngo's.

De groep was oorspronkelijk onderdeel van het PROWAD-project en werd gevormd om de samenwerking te ondersteunen van regionale en lokale stakeholders binnen de bestaande regionale werkgroepen en netwerken.