Det Fælles Vadehavssekretariat

Det Fælles Vadehavssekretariat (CWSS) understøtter, fremmer og koordinerer samarbejdet i samarbejdet i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC). Sekretariatet er beliggende i Wilhelmshaven og blev grundlagt i 1987 af Vadehavslandene Danmark, Tyskland og Holland.

Sekretariatet

  • koordinerer, fremmer og understøtter samarbejdets aktiviteter
  • er ansvarlig for at forberede og producere dokumenter til ministerielle konferencer, møder i Vadehavsbestyrelsen (WSB) og de trilaterale arbejdsgrupper
  • indsamler og evaluerer information om overvågning, beskyttelse og den miljømæssige tilstand i hele Vadehavet
  • er det centrale kontaktorgan for UNESCOs Verdensarv Vadehavet
  • producerer og udgiver rapporter fra samarbejdet
  • involverer offentligheden i beskyttelse af hele Vadehavsområdet ved hjælp af kommunikation, formidlings-og uddannelsesaktiviteter.

Desuden er CWSS sekretariat for Aftalen om beskyttelse af sæler i Vadehavet, den første regionale aftale, der blev vedtaget i regi af Konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr (CMS- Bonnkonventionen). Siden Vadehavets optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste har sekretariatet desuden arbejdet med implementeringen af de forpligtelser, som er følger af UNESCOs Verdensarvskonvention.

Det fælles Vadehavssekretariats funktioner, juridiske status, samt de regler det er underlagt, er fastsat i den Administrative Aftale, som er indgået mellem de danske, hollandske og tyske ministerier med ansvar for Vadehavet. Hvert ministerium finansierer en tredjedel af sekretariatets budget. Det fælles arbejdssprog for Det Trilaterale Samarbejde er engelsk.