Besøgscentre

De mere end 60 besøgscentre i Vadehavsregionen er altid et besøg værd. De formidler viden om økosystemet, tidevandssystemet, marskområderne og klitterne samt det mangfoldige plante- og dyreliv. Besøgscentrene er også tæt forbundne i netværket Den Internationale Vadehavsskole.