Menu

Lopende projecten van het INTERREG Noordzeeregio Programma

De Trilaterale Waddenzee Samenwerking is momenteel betrokken bij de volgende projecten:

  • 2018-2021 PROWAD LINK (INTERREG VB), over het betrekken van het MKB bij de Nature-Business-Benefit-Cycle
  • 2017-2021 Building with Nature (INTERREG VB), over het gebruik maken van natuurlijke processen bij het beheer van overstromingsrisico's en kusterosie, bij een gelijktijdige verbetering van de ecosysteemdiensten

De Samenwerking ondersteunt verder de onderstaande projecten:

  • 2017-2020 NAKUWA (INTERREG VA), over duurzaam toerisme in het Waddengebied van Denemarken en Sleeswijk-Holstein
  • 2014-2018 Waddenagenda (INTERREG VA), over duurzaam toerisme in het Nederlandse en Nedersaksische Waddengebied

Recente projecten: